Søg ...

Artikler Opinion

Ligestillingsrapport tæller kun mænds fordele med

Del
Ligestillingsrapport 2020

OPINION

I rapport om ligestilling tæller mænds problemer ikke med

Den årlige globale statusrapport om ligestilling fra World Economic Forum er netop udkommet. Denne gang lyder den medievenlige overskrift, at der er 100 år, til der er ligestilling.

Men som de foregående år medregner rapporten kun, når kvinder er bagud, ikke når de er foran. På områder, hvor kvinder er bedre stillet, defineres mænd og kvinder som lige.

Den tager vi lige igen: Rapporten, der vurderer, om mænd og kvinder er lige, tæller kun med, når kvinder er bagud.

Det vil rent matematisk sige, at ligestillingsindekset aldrig kan blive større end 1. Eller med andre ord, at rapporten altid vil fremstille kvinder som dårligere stillet.

Fx konstaterer rapporten, at der er lighed, når det gælder videregående uddannelser i Danmark. Her får vi danskere max-scoren 1,000, altså fuld ligestilling. Men ifølge rapportens egne tal er der 37% flere kvinder på videregående uddannelser end mænd.

Ligestilling, WEF Gender Gap Report 2020

Hvis rapporten reelt ønskede at regne på ligestillingen skulle scoren naturligvis være 1,370.

Et bevidst valg

Det er et bevidst valg kun at medregne de punkter, hvor kvinder er dårligst stillet. Det står i rapportens metodeafsnit på side 45:

“Indexet belønner lande, der når til det punkt, hvor kvinders resultater er lige så store som mænds, men hverken belønner eller straffer tilfælde, hvor kvinder klarer sig bedre end mænd i bestemte indikatorer i nogle lande. Således vil et land, hvor flere piger end drenge tager en ungdomsuddannelse, få den samme score som et land, hvor lige mange drenge og piger gør det.”

“The index rewards countries that reach the point where outcomes for women equal those for men, but it neither rewards nor penalizes cases in which women are outperforming men in particular indicators in some countries. Thus, a country that has higher enrolment for girls rather than boys in secondary school will score equal to a country where boys’ and girls’ enrolment is the same.”

Der er andre metodevalg, man kan være uenig i, fx at ligestilling kun måles ud fra, om der er ens resultater, “outcomes”, og ikke om der er lige vilkår, “inputs”.

Men at kvinders fordele ikke medregnes, er direkte diskvalificerende.

Hvis man gerne vil have mænd til at engagere sig i ligestillingsdebatten, kunne det være en start ikke bevidst at tage mænds problemer ud af regnestykket i det, Information tidligere i år kaldte “på nuværende tidspunkt det mindst ringe globale mål for ligestilling”.

 

Kilder:

1. WEF Global Gender Gap Report 2020, Danmark, side 143: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
2. WEF Global Gender Gap Report 2020, Metodeafsnit, side 45: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
3. Information: “Dansk kønsligestilling sakker bagud.”  https://www.information.dk/debat/2019/04/dansk-koensligestilling-sakker-bagud-mens-soler-nordens-ligestillingssucces